اصابت گلوله توپ شلیک شده از سوی ارمنستان به خانه‌ای در شهرستان خداآفرین / حادثه تلفات جانی نداشت

اصابت گلوله توپ شلیک شده از سوی ارمنستان به خانه‌ای در شهرستان خداآفرین / حادثه تلفات جانی نداشت
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی از اصابت یک گلوله توپ به خانه‌ای در شهرستان خداآفرین خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است.

اصابت گلوله توپ شلیک شده از سوی ارمنستان به خانه‌ای در شهرستان خداآفرین / حادثه تلفات جانی نداشت

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی از اصابت یک گلوله توپ به خانه‌ای در شهرستان خداآفرین خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است.
اصابت گلوله توپ شلیک شده از سوی ارمنستان به خانه‌ای در شهرستان خداآفرین / حادثه تلفات جانی نداشت

بک لینک