اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره چگونگی عودت وجوه داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی سال 96

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره چگونگی عودت وجوه داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی سال 96
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای، جزئیات نحوه ثبت درخواست و اعلام شماره حساب به منظور عودت وجوه واریزی داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی سال 96 را تشریح کرد.

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره چگونگی عودت وجوه داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی سال 96

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای، جزئیات نحوه ثبت درخواست و اعلام شماره حساب به منظور عودت وجوه واریزی داوطلبان آزمون های تحصیلات تکمیلی سال 96 را تشریح کرد.
اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره چگونگی عودت وجوه داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی سال 96