اظهارات سخنگوی دولت در مورد حذف یارانه‌ها تاسف‌آور است/ موضع‌گیری پوپولیستی نوبخت در صحن علنی مجلس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها

اظهارات سخنگوی دولت در مورد حذف یارانه‌ها تاسف‌آور است/ موضع‌گیری پوپولیستی نوبخت در صحن علنی مجلس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اظهارات سخنگوی دولت در خصوص حذف یارانه بخشی از مردم تاسف‌آور و اظهارات وی در صحن علنی مجلس در این باره سیاسی و پوپولیستی بود.

اظهارات سخنگوی دولت در مورد حذف یارانه‌ها تاسف‌آور است/ موضع‌گیری پوپولیستی نوبخت در صحن علنی مجلس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اظهارات سخنگوی دولت در خصوص حذف یارانه بخشی از مردم تاسف‌آور و اظهارات وی در صحن علنی مجلس در این باره سیاسی و پوپولیستی بود.
اظهارات سخنگوی دولت در مورد حذف یارانه‌ها تاسف‌آور است/ موضع‌گیری پوپولیستی نوبخت در صحن علنی مجلس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها

بک لینک رنک 3

تلگرام