اعتبار جشنواره عمار باعث جلب اعتماد مردم نسبت به بازی‌ها می‌شود/در بازی رایانه‌ای، مستعمره هستیم

اعتبار جشنواره عمار باعث جلب اعتماد مردم نسبت به بازی‌ها می‌شود/در بازی رایانه‌ای، مستعمره هستیم
علی منصوری، تهیه کننده بازی رایانه‌ای «پروانه» گفت: اگر جشنواره عمار بتواند بواسطه جایگاه و اعتبارش، با برندسازی، باعث شناخته شدن بازی‌های ایرانی و جلب اعتماد و پذیرش این بازی‌ها از طرف مردم شود، به رسالتش عمل کرده است.

اعتبار جشنواره عمار باعث جلب اعتماد مردم نسبت به بازی‌ها می‌شود/در بازی رایانه‌ای، مستعمره هستیم

علی منصوری، تهیه کننده بازی رایانه‌ای «پروانه» گفت: اگر جشنواره عمار بتواند بواسطه جایگاه و اعتبارش، با برندسازی، باعث شناخته شدن بازی‌های ایرانی و جلب اعتماد و پذیرش این بازی‌ها از طرف مردم شود، به رسالتش عمل کرده است.
اعتبار جشنواره عمار باعث جلب اعتماد مردم نسبت به بازی‌ها می‌شود/در بازی رایانه‌ای، مستعمره هستیم

فروش بک لینک