افت برخی خودروهای مدل ۹۷ به زیر قیمت کارخانه/ کاهش ۲۰۰ هزار تومانی حباب پژو ۲۰۶

افت برخی خودروهای مدل ۹۷ به زیر قیمت کارخانه/ کاهش ۲۰۰ هزار تومانی حباب پژو ۲۰۶
حباب قیمت خودروهای مدل ۹۷ در بازار در شرایطی رو به خالی شدن است که قیمت برخی خودروها در بازار به زیر قیمت کارخانه رسیده است، این مسئله نشان دهنده قیمت‌گذاری بالاتر از حد انتظار برای این خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز است.

افت برخی خودروهای مدل ۹۷ به زیر قیمت کارخانه/ کاهش ۲۰۰ هزار تومانی حباب پژو ۲۰۶

حباب قیمت خودروهای مدل ۹۷ در بازار در شرایطی رو به خالی شدن است که قیمت برخی خودروها در بازار به زیر قیمت کارخانه رسیده است، این مسئله نشان دهنده قیمت‌گذاری بالاتر از حد انتظار برای این خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز است.
افت برخی خودروهای مدل ۹۷ به زیر قیمت کارخانه/ کاهش ۲۰۰ هزار تومانی حباب پژو ۲۰۶