افت فروش فیلم‌ها در هفته/ کاهش 200 میلیونی فروش «آینه بغل» + جدول

افت فروش فیلم‌ها در هفته/ کاهش 200 میلیونی فروش «آینه بغل» + جدول
فیلم‌های سینمایی اکران شده در سینماها با کاهش فروش برای دومین هفته مواجه شدند و فیلم «آینه بغل» با افت فروش بیش از 200 میلیون تومان روبه‌رو شد.

افت فروش فیلم‌ها در هفته/ کاهش 200 میلیونی فروش «آینه بغل» + جدول

فیلم‌های سینمایی اکران شده در سینماها با کاهش فروش برای دومین هفته مواجه شدند و فیلم «آینه بغل» با افت فروش بیش از 200 میلیون تومان روبه‌رو شد.
افت فروش فیلم‌ها در هفته/ کاهش 200 میلیونی فروش «آینه بغل» + جدول