افزایش حقوق کارمندان از اول فروردین اعمال می شود/حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت

افزایش حقوق کارمندان از اول فروردین اعمال می شود/حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شده و کارکنان دولت نیز از اول فروردین 95 شاهد افزایش حقوق خود خواهند بود.

افزایش حقوق کارمندان از اول فروردین اعمال می شود/حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شده و کارکنان دولت نیز از اول فروردین 95 شاهد افزایش حقوق خود خواهند بود.
افزایش حقوق کارمندان از اول فروردین اعمال می شود/حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت

بک لینک رنک 4