افزایش قیمت سکه و ارز در بازار/ دلار ۴۵۹۴ تومان شد+ جدول

افزایش قیمت سکه و ارز در بازار/ دلار ۴۵۹۴ تومان شد+ جدول
امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 11 هزار تومان افزایش قیمت یک میلیون و 494 هزار تومان و دلار با 29 تومان رشد قیمت 4594 تومان به فروش رسید.

افزایش قیمت سکه و ارز در بازار/ دلار ۴۵۹۴ تومان شد+ جدول

امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 11 هزار تومان افزایش قیمت یک میلیون و 494 هزار تومان و دلار با 29 تومان رشد قیمت 4594 تومان به فروش رسید.
افزایش قیمت سکه و ارز در بازار/ دلار ۴۵۹۴ تومان شد+ جدول