السیسی: هرکس بخواهد مصر را تباه کند باید از جنازه من رد شود

السیسی: هرکس بخواهد مصر را تباه کند باید از جنازه من رد شود
رئیس‌جمهور مصر که کشورش کمتر از ۲ ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش دارد، مخلان امنیت را به برخورد جدی و کوبنده تهدید کرد.

السیسی: هرکس بخواهد مصر را تباه کند باید از جنازه من رد شود

رئیس‌جمهور مصر که کشورش کمتر از ۲ ماه دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش دارد، مخلان امنیت را به برخورد جدی و کوبنده تهدید کرد.
السیسی: هرکس بخواهد مصر را تباه کند باید از جنازه من رد شود