انتخابات ۵ حوزه انتخابیه در انتظار تایید شورای نگهبان/ بازشماری آرای برخی شعب تا الان نتیجه را تغییر نداده

انتخابات ۵ حوزه انتخابیه در انتظار تایید شورای نگهبان/ بازشماری آرای برخی شعب تا الان نتیجه را تغییر نداده
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: ۵ حوزه انتخابیه ماکو، کهنوج، بویراحمد، دهلران و پاکدشت در انتظار تایید انتخابات توسط شورای نگهبان هستند.

انتخابات ۵ حوزه انتخابیه در انتظار تایید شورای نگهبان/ بازشماری آرای برخی شعب تا الان نتیجه را تغییر نداده

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: ۵ حوزه انتخابیه ماکو، کهنوج، بویراحمد، دهلران و پاکدشت در انتظار تایید انتخابات توسط شورای نگهبان هستند.
انتخابات ۵ حوزه انتخابیه در انتظار تایید شورای نگهبان/ بازشماری آرای برخی شعب تا الان نتیجه را تغییر نداده

خرید بک لینک