انتقاد از به‌کارگیری افراد غیربومی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

انتقاد از به‌کارگیری افراد غیربومی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو
نماینده مردم دهلران، دره‌شهر، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی از به‌کارگیری افراد غیربومی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو انتقاد کرد.

انتقاد از به‌کارگیری افراد غیربومی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

نماینده مردم دهلران، دره‌شهر، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی از به‌کارگیری افراد غیربومی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو انتقاد کرد.
انتقاد از به‌کارگیری افراد غیربومی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو