انتقاد شدید «هیرو طالبانی» از تشکیل شورای رهبری کردستان و روند برگزاری همه‌پرسی

انتقاد شدید «هیرو طالبانی» از تشکیل شورای رهبری کردستان و روند برگزاری همه‌پرسی
همسر رهبر حزب اتحادیه میهنی منطقه کردستان همچون احزاب گوران و جماعت اسلامی به تشکیل شورای رهبری کردستان – عراق اعتراض کرد.

انتقاد شدید «هیرو طالبانی» از تشکیل شورای رهبری کردستان و روند برگزاری همه‌پرسی

همسر رهبر حزب اتحادیه میهنی منطقه کردستان همچون احزاب گوران و جماعت اسلامی به تشکیل شورای رهبری کردستان – عراق اعتراض کرد.
انتقاد شدید «هیرو طالبانی» از تشکیل شورای رهبری کردستان و روند برگزاری همه‌پرسی