انجام بیش از 22 هزار پرواز در فرودگاه های کشور در تعطیلات نوروزی

انجام بیش از 22 هزار پرواز در فرودگاه های کشور در تعطیلات نوروزی
در ایام تعطیلات نوروزی (25 اسفند تا 13 فروردین) 22 هزار و 742 پرواز در فرودگاه های کشور انجام شده است.

انجام بیش از 22 هزار پرواز در فرودگاه های کشور در تعطیلات نوروزی

در ایام تعطیلات نوروزی (25 اسفند تا 13 فروردین) 22 هزار و 742 پرواز در فرودگاه های کشور انجام شده است.
انجام بیش از 22 هزار پرواز در فرودگاه های کشور در تعطیلات نوروزی

بک لینک