انسداد تونل امام‌زاده هاشم در محور هراز

انسداد تونل امام‌زاده هاشم در محور هراز
رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی مازندران از انسداد تونل امام‌زاده هاشم در محور هراز از 20 دی‌ماه تا 15 اسفندماه امسال به صورت 24 ساعته خبر داد.

انسداد تونل امام‌زاده هاشم در محور هراز

رئیس پلیس‌راه فرماندهی انتظامی مازندران از انسداد تونل امام‌زاده هاشم در محور هراز از 20 دی‌ماه تا 15 اسفندماه امسال به صورت 24 ساعته خبر داد.
انسداد تونل امام‌زاده هاشم در محور هراز