انسداد پنج محور به دلیل نبود ایمنی/ بارش برف و باران در برخی جاده‌های کشور

انسداد پنج محور به دلیل نبود ایمنی/ بارش برف و باران در برخی جاده‌های کشور
هم‌ اکنون در برخی از محورهای استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، یزد و گلستان بارش برف و باران ادامه دارد؛ ‌‌رانندگان محورهای کوهستانی و سردسیر حتماً برای تردد در این جاده‌ها زنجیر چرخ داشته باشند.

انسداد پنج محور به دلیل نبود ایمنی/ بارش برف و باران در برخی جاده‌های کشور

هم‌ اکنون در برخی از محورهای استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، یزد و گلستان بارش برف و باران ادامه دارد؛ ‌‌رانندگان محورهای کوهستانی و سردسیر حتماً برای تردد در این جاده‌ها زنجیر چرخ داشته باشند.
انسداد پنج محور به دلیل نبود ایمنی/ بارش برف و باران در برخی جاده‌های کشور