انصارالله: پیش‌نویس آتش‌بس یمن را از سازمان ملل دریافت کرده‌ایم

انصارالله: پیش‌نویس آتش‌بس یمن را از سازمان ملل دریافت کرده‌ایم
سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که پیش‌نویس آتش‌بس در یمن را از سازمان ملل دریافت کرده است.

انصارالله: پیش‌نویس آتش‌بس یمن را از سازمان ملل دریافت کرده‌ایم

سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که پیش‌نویس آتش‌بس در یمن را از سازمان ملل دریافت کرده است.
انصارالله: پیش‌نویس آتش‌بس یمن را از سازمان ملل دریافت کرده‌ایم

بک لینک رنک 7