انصارالله: گام اول بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن برداشته شد

انصارالله: گام اول بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن برداشته شد
سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن تاکید بر ادامه آتش بس در مرزهای عربستان اعلام کرد که گام اول برای دستیابی به توافق کلی جهت توقف درگیری‌ها در بقیه مناطق یمن برداشته شد.

انصارالله: گام اول بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن برداشته شد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن تاکید بر ادامه آتش بس در مرزهای عربستان اعلام کرد که گام اول برای دستیابی به توافق کلی جهت توقف درگیری‌ها در بقیه مناطق یمن برداشته شد.
انصارالله: گام اول بر سر آتش‎بس در بقیه مناطق یمن برداشته شد

بک لینک رنک 5