انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک

انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک
وزارت کشور عراق از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از اماکن دینی در «کرکوک» خبر داد.

انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک

وزارت کشور عراق از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از اماکن دینی در «کرکوک» خبر داد.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک