اولین المپیاد ورزشی استان با یاد هشت هزار شهید گیلان برگزار شد

اولین المپیاد ورزشی استان با یاد هشت هزار شهید گیلان برگزار شد
دبیر کمیته ورزش و جوانان کنگره ملی شهدای گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه که در راستای برگزاری کنگره ملی ۸هزار شهید گیلان در سالن درویشوند سپاه قدس برگزار شد اظهار کرد:جامعه ورزش استان دارای بیش از ۴۵هیات ورزشی است.

اولین المپیاد ورزشی استان با یاد هشت هزار شهید گیلان برگزار شد

دبیر کمیته ورزش و جوانان کنگره ملی شهدای گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه که در راستای برگزاری کنگره ملی ۸هزار شهید گیلان در سالن درویشوند سپاه قدس برگزار شد اظهار کرد:جامعه ورزش استان دارای بیش از ۴۵هیات ورزشی است.
اولین المپیاد ورزشی استان با یاد هشت هزار شهید گیلان برگزار شد

فروش بک لینک

آهنگ جدید