اولین کیف پول الکترونیکی کشور راه‌اندازی شد

اولین کیف پول الکترونیکی کشور راه‌اندازی شد
گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور سرعت بخشیدن به عملیات گمرکی، سیستم کیف پول الکترونیکی متصل به کارت‌های هوشمند را راه‌اندازی کرد.

اولین کیف پول الکترونیکی کشور راه‌اندازی شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور سرعت بخشیدن به عملیات گمرکی، سیستم کیف پول الکترونیکی متصل به کارت‌های هوشمند را راه‌اندازی کرد.
اولین کیف پول الکترونیکی کشور راه‌اندازی شد

خرید بک لینک