اگر سعید جلیلی رییس‌جمهور می‌شد، برجام بدست می‌آمد؟ / شیره را خورد و گفت شیرین است

اگر سعید جلیلی رییس‌جمهور می‌شد، برجام بدست می‌آمد؟ / شیره را خورد و گفت شیرین است
عصرایران نوشت: سعید جلیلی گفته من اگر رییس جمهور می شدم برجام را امضا نمی کردم اما مگر با ریاست جمهوری او برجامی هم بود که امضا کند یا نه؟!

اگر سعید جلیلی رییس‌جمهور می‌شد، برجام بدست می‌آمد؟ / شیره را خورد و گفت شیرین است

عصرایران نوشت: سعید جلیلی گفته من اگر رییس جمهور می شدم برجام را امضا نمی کردم اما مگر با ریاست جمهوری او برجامی هم بود که امضا کند یا نه؟!
اگر سعید جلیلی رییس‌جمهور می‌شد، برجام بدست می‌آمد؟ / شیره را خورد و گفت شیرین است

بک لینک رنک 6

پرس نیوز