بازدید دبیر ستاد اقامه نماز کشور از نمازخانه های تاسیسات گردشگری گیلان

بازدید دبیر ستاد اقامه نماز کشور از نمازخانه های تاسیسات گردشگری گیلان
مشاور رئیس سازمان و دبیرستاد اقامه نماز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در سفر به گیلان از نمازخانه های تاسیسات اقامتی و پذیرایی گیلان بازدید کرد.

بازدید دبیر ستاد اقامه نماز کشور از نمازخانه های تاسیسات گردشگری گیلان

مشاور رئیس سازمان و دبیرستاد اقامه نماز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در سفر به گیلان از نمازخانه های تاسیسات اقامتی و پذیرایی گیلان بازدید کرد.
بازدید دبیر ستاد اقامه نماز کشور از نمازخانه های تاسیسات گردشگری گیلان

خرید بک لینک