بازدید معاون وزیر ارشاد از کافه ترنج سنندج

بازدید معاون وزیر ارشاد از کافه ترنج سنندج
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به سنندج از کافه کتاب ترنج بازدید کرد.

بازدید معاون وزیر ارشاد از کافه ترنج سنندج

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به سنندج از کافه کتاب ترنج بازدید کرد.
بازدید معاون وزیر ارشاد از کافه ترنج سنندج

خرید بک لینک

اسکای نیوز