بازدید 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی در ایام نوروز

بازدید 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی در ایام نوروز
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از بازدید بیش از 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس در نوروز 95 خبر داد.

بازدید 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی در ایام نوروز

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از بازدید بیش از 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس در نوروز 95 خبر داد.
بازدید 750 هزار نفر از مناطق عملیاتی در ایام نوروز

بک لینک رنک 6