بازگشت دلار به دامنه ۳۵۰۰ تومان/ سکه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان معامله شد+جدول

بازگشت دلار به دامنه ۳۵۰۰ تومان/ سکه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان معامله شد+جدول
در بازار ارز، دلار امروز 38 تومان افزایش یافت اما یورو 7 تومان و درهم 3 تومان افت قیمت داشتند.

بازگشت دلار به دامنه ۳۵۰۰ تومان/ سکه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان معامله شد+جدول

در بازار ارز، دلار امروز 38 تومان افزایش یافت اما یورو 7 تومان و درهم 3 تومان افت قیمت داشتند.
بازگشت دلار به دامنه ۳۵۰۰ تومان/ سکه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان معامله شد+جدول

فروش بک لینک