باشگاه پرسپولیس و طارمی اشتباه کردند/ کی‌روش حق دارد عصبانی شود

باشگاه پرسپولیس و طارمی اشتباه کردند/ کی‌روش حق دارد عصبانی شود
یک کارشناس فوتبال گفت: در مساله مهدی طارمی هم باشگاه و هم خود طارمی اشتباه کردند و باید تنبیه شوند.

باشگاه پرسپولیس و طارمی اشتباه کردند/ کی‌روش حق دارد عصبانی شود

یک کارشناس فوتبال گفت: در مساله مهدی طارمی هم باشگاه و هم خود طارمی اشتباه کردند و باید تنبیه شوند.
باشگاه پرسپولیس و طارمی اشتباه کردند/ کی‌روش حق دارد عصبانی شود