باند سرقت مسلحانه 7 میلیارد تومانی در مشهد متلاشی شد

باند سرقت مسلحانه 7 میلیارد تومانی در مشهد متلاشی شد
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری گردانندگان باند سرقت مسلحانه 7 میلیارد تومانی از یک تبعه خارجی خبر داد.

باند سرقت مسلحانه 7 میلیارد تومانی در مشهد متلاشی شد

فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری گردانندگان باند سرقت مسلحانه 7 میلیارد تومانی از یک تبعه خارجی خبر داد.
باند سرقت مسلحانه 7 میلیارد تومانی در مشهد متلاشی شد