برافراشته شدن پرچم سوریه در حومه ادلب/ آزادی 11 روستای دیگر

برافراشته شدن پرچم سوریه در حومه ادلب/ آزادی 11 روستای دیگر
اهالی روستاهای مختلف سوریه در حومه ادلب با بیرون کردن گروه‌های مسلح، پرچم این کشور را برافراشتند و عکس‌های رئیس‌جمهور سوریه را در دست گرفتند.

برافراشته شدن پرچم سوریه در حومه ادلب/ آزادی 11 روستای دیگر

اهالی روستاهای مختلف سوریه در حومه ادلب با بیرون کردن گروه‌های مسلح، پرچم این کشور را برافراشتند و عکس‌های رئیس‌جمهور سوریه را در دست گرفتند.
برافراشته شدن پرچم سوریه در حومه ادلب/ آزادی 11 روستای دیگر