برای رسیدن به استانداردها باید به سمت ثبت ۶ هزار سمن برویم/ مذاکرات برای امریه سازمان های مردم نهاد ادامه دارد

برای رسیدن به استانداردها باید به سمت ثبت ۶ هزار سمن برویم/ مذاکرات برای امریه سازمان های مردم نهاد ادامه دارد
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رشد خوب سمن های مردم نهاد گفت: باید به سمت رسیدن به ۶ هزار سمن حرکت کنیم تا به استانداردهای جهانی برسیم.

برای رسیدن به استانداردها باید به سمت ثبت ۶ هزار سمن برویم/ مذاکرات برای امریه سازمان های مردم نهاد ادامه دارد

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رشد خوب سمن های مردم نهاد گفت: باید به سمت رسیدن به ۶ هزار سمن حرکت کنیم تا به استانداردهای جهانی برسیم.
برای رسیدن به استانداردها باید به سمت ثبت ۶ هزار سمن برویم/ مذاکرات برای امریه سازمان های مردم نهاد ادامه دارد