برخی مدارس مازندران فردا سه‌شنبه تعطیل است+ اسامی شهرستان‌ها

برخی مدارس مازندران فردا سه‌شنبه تعطیل است+ اسامی شهرستان‌ها
برخی از مدارس استان مازندران در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه به دلیل سرمای زیاد، یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است.

برخی مدارس مازندران فردا سه‌شنبه تعطیل است+ اسامی شهرستان‌ها

برخی از مدارس استان مازندران در روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه به دلیل سرمای زیاد، یخبندان و لغزندگی معابر تعطیل است.
برخی مدارس مازندران فردا سه‌شنبه تعطیل است+ اسامی شهرستان‌ها