برف و کولاک در 5 استان کشور/ رهاسازی 43 خودرو گرفتار در برف

برف و کولاک در 5 استان کشور/ رهاسازی 43 خودرو گرفتار در برف
رئیس سازمان امداد و نجات از وقوع برف و کولاک در 5 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و سمنان خبر داد.

برف و کولاک در 5 استان کشور/ رهاسازی 43 خودرو گرفتار در برف

رئیس سازمان امداد و نجات از وقوع برف و کولاک در 5 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و سمنان خبر داد.
برف و کولاک در 5 استان کشور/ رهاسازی 43 خودرو گرفتار در برف