برنامه حذف سهمیه گازوئیل خودروها/ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی‌شود

برنامه حذف سهمیه گازوئیل خودروها/ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی‌شود
مهر نوشت: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح برنامه جدید حذف سهمیه گازوئیل برخی از خودروها، گفت: در سال جدید، تخصیص سهمیه گازوئیل به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع می‌شود.

برنامه حذف سهمیه گازوئیل خودروها/ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی‌شود

مهر نوشت: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح برنامه جدید حذف سهمیه گازوئیل برخی از خودروها، گفت: در سال جدید، تخصیص سهمیه گازوئیل به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع می‌شود.
برنامه حذف سهمیه گازوئیل خودروها/ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی‌شود

خرید بک لینک