برنامه موشکی را جدی‌تر پیگیری می‌کنیم/ گزارش روند اجرای برجام در تاریخ پیش‌بینی شده به مجلس ارائه می‌شود

برنامه موشکی را جدی‌تر پیگیری می‌کنیم/ گزارش روند اجرای برجام در تاریخ پیش‌بینی شده به مجلس ارائه می‌شود
سخنگوی وزارت خارجه ایران برنامه ملی موشکی – دفاعی ایران را کاملا دفاعی و براساس نیازهای منظومه دفاعی و امنیت ملی کشور خواند و تصریح کرد: مخالفت‌ها و برخوردها تنها به پیگیری جدی‌تر این برنامه ملی منجر خواهد شد.

برنامه موشکی را جدی‌تر پیگیری می‌کنیم/ گزارش روند اجرای برجام در تاریخ پیش‌بینی شده به مجلس ارائه می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه ایران برنامه ملی موشکی – دفاعی ایران را کاملا دفاعی و براساس نیازهای منظومه دفاعی و امنیت ملی کشور خواند و تصریح کرد: مخالفت‌ها و برخوردها تنها به پیگیری جدی‌تر این برنامه ملی منجر خواهد شد.
برنامه موشکی را جدی‌تر پیگیری می‌کنیم/ گزارش روند اجرای برجام در تاریخ پیش‌بینی شده به مجلس ارائه می‌شود

فروش بک لینک