برگزاری انتخابات قانونمند هدف اصلی دولت تدبیر و امید بود

برگزاری انتخابات قانونمند هدف اصلی دولت تدبیر و امید بود
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با قدردانی از عوامل برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت تدبیر و امید، انتخاباتی سالم با امنیت و آرامش کامل و حضور پرشور مردم برگزار کرد و هدف دولت تنها برگزاری انتخاباتی قانونمند بود که در این آزمون موفق بود.

برگزاری انتخابات قانونمند هدف اصلی دولت تدبیر و امید بود

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با قدردانی از عوامل برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت تدبیر و امید، انتخاباتی سالم با امنیت و آرامش کامل و حضور پرشور مردم برگزار کرد و هدف دولت تنها برگزاری انتخاباتی قانونمند بود که در این آزمون موفق بود.
برگزاری انتخابات قانونمند هدف اصلی دولت تدبیر و امید بود

بک لینک رنک 5