بهتر است فرصت خود را صرف رفع مشکلات مردم کنید نه مقابله با یک طلبه

بهتر است فرصت خود را صرف رفع مشکلات مردم کنید نه مقابله با یک طلبه
امام‌جمعه موقت تهران خطاب به روحانی گفت: ما دلسوز شما هستیم به جنگ با دشمنان بروید و شما مسئولیت کمرشکنی دارید؛ بهتر است فرصت خود را صرف رفع مشکلات مردم کنید نه مقابله با یک طلبه.

بهتر است فرصت خود را صرف رفع مشکلات مردم کنید نه مقابله با یک طلبه

امام‌جمعه موقت تهران خطاب به روحانی گفت: ما دلسوز شما هستیم به جنگ با دشمنان بروید و شما مسئولیت کمرشکنی دارید؛ بهتر است فرصت خود را صرف رفع مشکلات مردم کنید نه مقابله با یک طلبه.
بهتر است فرصت خود را صرف رفع مشکلات مردم کنید نه مقابله با یک طلبه