تداوم روند صعودی دلار در بازار/ سکه به یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسید

تداوم روند صعودی دلار در بازار/ سکه به یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسید
در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با ۷ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و دلار با رشد ۱۴ تومانی، ۴ هزار و ۴۳۵ تومان فروخته شد.

تداوم روند صعودی دلار در بازار/ سکه به یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسید

در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با ۷ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و دلار با رشد ۱۴ تومانی، ۴ هزار و ۴۳۵ تومان فروخته شد.
تداوم روند صعودی دلار در بازار/ سکه به یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسید