تداوم پیروزی‌های سندرز بر کلینتون؛ این بار در «وایومینگ»

تداوم پیروزی‌های سندرز بر کلینتون؛ این بار در «وایومینگ»
برنی سندرز که خود را نامزدی سوسیال دموکرات معرفی می‌کند در آستانه رقابت سرنوشت ساز نیویورک شکست دیگری به هیلاری کلینتون پرآوازه تحمیل کرد.

تداوم پیروزی‌های سندرز بر کلینتون؛ این بار در «وایومینگ»

برنی سندرز که خود را نامزدی سوسیال دموکرات معرفی می‌کند در آستانه رقابت سرنوشت ساز نیویورک شکست دیگری به هیلاری کلینتون پرآوازه تحمیل کرد.
تداوم پیروزی‌های سندرز بر کلینتون؛ این بار در «وایومینگ»

فروش بک لینک