ترامپ:دمکرات‌ها با روسیه تبانی کردند/شاید به توافق پاریس برگردیم

ترامپ:دمکرات‌ها با روسیه تبانی کردند/شاید به توافق پاریس برگردیم
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری آمریکا با رد اتهام ارتباط تیم انتخاباتی خود با روسیه ‏گفت بهتر خواهد بود که با مسکو بتوانیم همکاری کنیم. ‏

ترامپ:دمکرات‌ها با روسیه تبانی کردند/شاید به توافق پاریس برگردیم

ایرنا نوشت: رئیس جمهوری آمریکا با رد اتهام ارتباط تیم انتخاباتی خود با روسیه ‏گفت بهتر خواهد بود که با مسکو بتوانیم همکاری کنیم. ‏
ترامپ:دمکرات‌ها با روسیه تبانی کردند/شاید به توافق پاریس برگردیم