تردد اتوبوس در آزادراه تبریز- تهران ممنوع شد

تردد اتوبوس در آزادراه تبریز- تهران ممنوع شد
رئیس پلیس‌راه استان آذربایجان شرقی گفت: به علت کولاک شدید از تردد اتوبوس در آزادراه تبریز- تهران جلوگیری می‌شود.

تردد اتوبوس در آزادراه تبریز- تهران ممنوع شد

رئیس پلیس‌راه استان آذربایجان شرقی گفت: به علت کولاک شدید از تردد اتوبوس در آزادراه تبریز- تهران جلوگیری می‌شود.
تردد اتوبوس در آزادراه تبریز- تهران ممنوع شد