ترکیه تانک‌های خود را به مرز سوریه گسیل کرد

ترکیه تانک‌های خود را به مرز سوریه گسیل کرد
رسانه‌های ترکیه می‌گویند ارتش این کشور تجهیزات نظامی جدیدی را به استان «هاتای» واقع در نزدیکی مرز سوریه ارسال کرده است.

ترکیه تانک‌های خود را به مرز سوریه گسیل کرد

رسانه‌های ترکیه می‌گویند ارتش این کشور تجهیزات نظامی جدیدی را به استان «هاتای» واقع در نزدیکی مرز سوریه ارسال کرده است.
ترکیه تانک‌های خود را به مرز سوریه گسیل کرد