تصاویر | اقامه نماز باران در حرم شاهچراغ(ع)

تصاویر | اقامه نماز باران در حرم شاهچراغ(ع)
نماز طلب باران به امامت آیت الله دستغیب و حضور مردم امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) اقامه شد.

تصاویر | اقامه نماز باران در حرم شاهچراغ(ع)

نماز طلب باران به امامت آیت الله دستغیب و حضور مردم امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) اقامه شد.
تصاویر | اقامه نماز باران در حرم شاهچراغ(ع)