تصاویر جدید از سریال ویژه دهه فجر/ پیگیری سریال «رنج پنهان» در شمال تهران

تصاویر جدید از سریال ویژه دهه فجر/ پیگیری سریال «رنج پنهان» در شمال تهران
تصویربرداری «رنج پنهان» در خانه یکی از شخصیت‌های اصلی در محله محمودیه تهران ادامه دارد.

تصاویر جدید از سریال ویژه دهه فجر/ پیگیری سریال «رنج پنهان» در شمال تهران

تصویربرداری «رنج پنهان» در خانه یکی از شخصیت‌های اصلی در محله محمودیه تهران ادامه دارد.
تصاویر جدید از سریال ویژه دهه فجر/ پیگیری سریال «رنج پنهان» در شمال تهران