تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی

تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی
هزاران نفر در اعتراض به فساد مالی و دولتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند.

تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی

هزاران نفر در اعتراض به فساد مالی و دولتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند.
تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی