تعامل بانک‌های اروپایی با ایران آزمایشی و بسیار کنترلی است

تعامل بانک‌های اروپایی با ایران آزمایشی و بسیار کنترلی است
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت در حالی‌ که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه به کندی در حال رها شدن از رژیم تحریم‌ها است، بانک‌های (نه چندان معروف) اروپایی آزمایشی و بسیار کنترلی در حال تعامل دوباره با ایران هستند.

تعامل بانک‌های اروپایی با ایران آزمایشی و بسیار کنترلی است

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت در حالی‌ که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه به کندی در حال رها شدن از رژیم تحریم‌ها است، بانک‌های (نه چندان معروف) اروپایی آزمایشی و بسیار کنترلی در حال تعامل دوباره با ایران هستند.
تعامل بانک‌های اروپایی با ایران آزمایشی و بسیار کنترلی است