تعیین تکلیف مصوبه کرایه‌ها تا 2 هفته آینده/ کرایه‌ها حداقل 9 درصد افزایش یابد

تعیین تکلیف مصوبه کرایه‌ها تا 2 هفته آینده/ کرایه‌ها حداقل 9 درصد افزایش یابد
معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران گفت: فرمانداری تهران اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف درباره افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی اعلام کرده است و این هیأت دو هفته مهلت دارد تا نظر نهایی را اعلام کند.

تعیین تکلیف مصوبه کرایه‌ها تا 2 هفته آینده/ کرایه‌ها حداقل 9 درصد افزایش یابد

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران گفت: فرمانداری تهران اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف درباره افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی اعلام کرده است و این هیأت دو هفته مهلت دارد تا نظر نهایی را اعلام کند.
تعیین تکلیف مصوبه کرایه‌ها تا 2 هفته آینده/ کرایه‌ها حداقل 9 درصد افزایش یابد

خرید بک لینک

car