تفاوت «شب‌های شفاهی» با «هفت»/ دلایل ورود شبکه شما به حوزه سینما/ چرا فیلم‌ها به جای نقد تحلیل می‌شوند؟

تفاوت «شب‌های شفاهی» با «هفت»/ دلایل ورود شبکه شما به حوزه سینما/ چرا فیلم‌ها به جای نقد تحلیل می‌شوند؟
مجری و تهیه کننده برنامه «شب‌های شفاهی» گفت: گبرلو همان گبرلویی است که در برنامه هفت مجری بوده و دیدگاه و نظراتش هم به همان شکل است و اهالی سینما هم همان اهالی سینما هستند و خیلی با هم تفاوتی ندارند.

تفاوت «شب‌های شفاهی» با «هفت»/ دلایل ورود شبکه شما به حوزه سینما/ چرا فیلم‌ها به جای نقد تحلیل می‌شوند؟

مجری و تهیه کننده برنامه «شب‌های شفاهی» گفت: گبرلو همان گبرلویی است که در برنامه هفت مجری بوده و دیدگاه و نظراتش هم به همان شکل است و اهالی سینما هم همان اهالی سینما هستند و خیلی با هم تفاوتی ندارند.
تفاوت «شب‌های شفاهی» با «هفت»/ دلایل ورود شبکه شما به حوزه سینما/ چرا فیلم‌ها به جای نقد تحلیل می‌شوند؟