تلگرام 50 کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد

تلگرام 50 کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد
ایسنا نوشت: مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال‌های غیر اخلاقی را متوقف کردند.

تلگرام 50 کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد

ایسنا نوشت: مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال‌های غیر اخلاقی را متوقف کردند.
تلگرام 50 کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد

خرید بک لینک