توافق در وین بر سر آتش‎بس در «غوطه شرقی» دمشق

توافق در وین بر سر آتش‎بس در «غوطه شرقی» دمشق
معارضان و نمایندگان دولت سوریه در نشست ۲ روزه وین درباره آتش بس در «غوطه شرقی» دمشق و اجرای آن از ساعت ۱۲ امشب به وقت محلی توافق کردند.

توافق در وین بر سر آتش‎بس در «غوطه شرقی» دمشق

معارضان و نمایندگان دولت سوریه در نشست ۲ روزه وین درباره آتش بس در «غوطه شرقی» دمشق و اجرای آن از ساعت ۱۲ امشب به وقت محلی توافق کردند.
توافق در وین بر سر آتش‎بس در «غوطه شرقی» دمشق