تکذیب ترک بر داشتن سد دز/ سفر اضطراری وزیر نیرو به خوزستان

تکذیب ترک بر داشتن سد دز/ سفر اضطراری وزیر نیرو به خوزستان
شایعه ترک برداشته شدن سد دز توسط مدیر عامل این سد به شدت تکذیب شد.

تکذیب ترک بر داشتن سد دز/ سفر اضطراری وزیر نیرو به خوزستان

شایعه ترک برداشته شدن سد دز توسط مدیر عامل این سد به شدت تکذیب شد.
تکذیب ترک بر داشتن سد دز/ سفر اضطراری وزیر نیرو به خوزستان

بک لینک رنک 1

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی