ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد+سند

ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد+سند
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: ثبت سفارش واردات برنج از ابتدای بهمن امسال تا پایان خرداد 97 آزاد شد.

ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد+سند

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: ثبت سفارش واردات برنج از ابتدای بهمن امسال تا پایان خرداد 97 آزاد شد.
ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد+سند